Regulamin

 1. Wydanie i zwrot samochodu następuje na terenie wypożyczalni AUTONATA , w godzinach pracy : od poniedziałku do piątku od 9-16, w soboty i niedziele od 9- 12.
 2. Wydanie i zwrot samochodu może nastąpić w miejscu innym niż teren wypożyczalni za dodatkową opłatą, która jest ustalana indywidualnie.
 3. Doba najmu trwa 24 godziny. Opóźnienie w zwrocie powyżej 1 godziny skutkuje naliczenie opłaty za kolejną dobę.
 4. Najemca zobowiązany jest do oddania pojazdu , z kompletem dokumentów, w stanie w jakim go wydano.
 5. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu przynajmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Wynajmujący może nie wyrazić zgody na przedłużenie, wówczas zwrot musi nastąpić w określonym przez umowę czasie.
 6. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego , Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy kosztami z tym związanymi.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego pojazdu , należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej .
 8. Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód czysty w środku i na zewnątrz . Jeżeli samochód zwrócony zostanie brudny Najemcy zostanie naliczona opłata w kwocie 150 zł.
 9. Najemca zobowiązany jest do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów : ORLEN,LOTOS,SHELL,STATOIL,BP. Za zatankowanie niewłaściwego paliwa zostanie nałożona kara w wysokości 1500 zł.
 10. W przypadku najmu krótkoterminowego ( od 1-3 dni) obowiązuje limit kilometrów- 400, 300, zalezy od rodzaju auta . Za każde następne 100 km naliczona zostanie opłata w kwocie 50zł .
 11. W pojazdach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt luzem z wyłączeniem transporterów. Niewywiązanie się z w/w zakazu będzie podstawą nałożenia kary w kwocie 500 zł.
 12. W pojazdach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów z wyjątkiem wody. W przypadku zabrudzenia tapicerki Wynajmujący może nałożyć na Najemce opłatę za czyszczenie samochodu w kwocie 400 zł.
 13. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego.
 14. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych pojazdów bez zgody Wynajmującego.
 15. W przypadku wypadku lub awarii oraz niesprawności wynajmowanego samochodu najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.
 16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zagubienie lub kradzież dokumentów samochodu oraz kluczyków.
 17. Za zagubienie kluczyków lub dokumentów zostanie naliczona kara ,ustalona indywidualnie w zależności od poniesionych przez Najemce kosztów.
 18. W razie kradzieży samochodu ,pozostawienie kluczyków lub dokumentów w jego wnętrzu skutkuje odpowiedzialnością do wysokości wartości samochodu.
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.